Otsing

Radioloogiatehnikuks saab sel aastal õppida ka Tallinnas

Radioloogiatehnikuks saab sel aastal õppida ka Tallinnas
0 juuni 9, 2022

09.06.2022.

Alates sügisest avab Tartu Tervishoiu Kõrgkool pealinnas radioloogiatehnikute õppe, mis hakkab toimuma nii Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) kui ka Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) juures. Mida niisugune õpe endast kujutab ja miks radioloogiatehniku eriala valida, räägib Lääne-Tallinna Keskhaigla juhtiv radioloogiatehnik Kadri Karner.

Mis puhul avatakse sel aastal radioloogiatehnikute õppegrupid Tallinnas asuva kahe keskhaigla – LTKH ja ITK – juures?

Radioloogiatehnikuid koolitab Eestis ainukesena Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja seda aastast 1999. Õpe kestab 3,5 aastat, mille käigus omandatakse rakenduslik kõrgharidus (bakalaureusekraad).

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Tallinna kahe keskhaigla vahel on sõlmitud koostööleping, mille raames saab sellest sügisest õppida ka Tallinnas. Õpe toimub enamik ajast haiglates kohapeal, aga maksimaalselt 20 päeva semestris ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

LTKH grupp koosneb kaheksast tasuta õppekohast ja kuni neljast tasulisest eksternõppe kohast.

Regionaalse õppe eesmärk on koolitada tervishoiuvaldkonna spetsialiste just seal, kus neid kõige enam vajatakse.

Haigla juures õppima asumine tekitab positiivse sideme selle tervishoiuasutusega, muudab töötaja ettevalmistuse efektiivsemaks ning loob ka eelduse just seal tööle asumiseks.

Kindlasti on põnevaks perspektiiviks ka see, et just praegu kavandatakse Tallinnasse uut ja väga tänapäevast haiglat, kuhu on võimalik loodetavasti juba loetud aastate pärast praegustel õppuritel tööle asuda.

Kuidas haiglas toimuv õpe välja nägema hakkab?

Radioloogiatehnikute õpe toimub erinevates vormides: loengud, seminarid, e-õppe kursused, praktikumid jne.

Tallinna õppegrupp saab enamiku teoreetilistest teadmistest läbi veebipõhise õppe.

Haigla ruumides toimuvad teooriat toetavad seminarid, praktikumid ning õppepraktika, millest viimane moodustab õppekava mahust suure osa, ligi kolmandiku.

Tervishoiust rääkides saavad enim tähelepanu arstid ja õed, aga mida üleüldse kujutab endast radioloogiatehniku elukutse?

Radioloogiatehnik on spetsialist tervishoius, kes teeb inimestele kõrgtehnoloogilise aparatuuriga uuringuid, näiteks röntgeni- ja kompuutertomograafilisi uuringuid, ning viib läbi erinevaid raviprotseduure, et edendada ja säilitada inimeste tervist ning ennetada ja diagnoosida haigusi. See on tõesti arsti- ja õekutse kõrval veel suhteliselt vähetuntud eriala, kuid tervishoius siiski väga vajalik. Radioloogiatehniku eriala sobib väga hästi neile, kellele meeldib töötada nii inimeste kui masinatega.

Eesti tervishoiusüsteemis on radioloogiatehnikutest väga suur puudus ja uued kolleegid on haiglatesse väga oodatud. Radioloogiakeskus või -osakond on nagu süda, milleta ükski tervishoiuasutus tänapäeval ei toimi. Kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisel on radioloogiatehniku roll määrava tähtsusega.

See eriala võib sobida ka neile, kes juba töötavad tervishoius ehk kellel on teadmised inimese anatoomiast ja meditsiinist olemas, aga kes soovivad mõningast karjäärimuutust. Õe teadmised tulevad radioloogiatehnikuna töötades kasuks, kuid juurde õpitakse veel palju huvitavat, näiteks kiirgusega seotud temaatikat, radiograafilisi uurimistehnikaid jne. Seega, lisaks gümnaasiumilõpetajatele on õppima väga oodatud ka need, kel on mõni eriala juba omandatud.

Mis on selle töö puhul sinu jaoks kõige huvitavam, paeluvam?

Mulle meeldib meie eriala mitmekesisus ja paindlikkus.

Meil on võimalus töötada erinevates modaliteetides: röntgen, kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, ultraheli.

On võimalik töötada tervisekeskustes esmaspäevast reedeni või teha nii-öelda erakorralisemat tööd haiglas, mille alla käib ka valvetöö öösiti ja nädalavahetustel.

Tore on, et saab töötada nii patsientidega kui ka võimsa aparatuuriga.

Lisaks paelub mind koostöö aspekt. Töötame kõik ühiste eesmärkide nimel ja oleme ühiselt abiks. Koostöö toimub igal tasandil – keskusesiseselt, patsientidega, patsiente saatvate üksuste ja arstidega. Haigla on nagu suur masinavärk, milles ei toimuks ilma koostööta midagi.

Mis on radioloogiatehnikuks õppimise puhul suurimad eelised?

Kuna radioloogiatehnikuid Eestis napib, siis üheks suureks eeliseks on kindlasti see, et pärast õpingute lõppu ja tegelikult juba õpingute ajalgi on lihtne leida tulusat ning samas huvitavat ja arendavat tööd.

Kui räägime tudengitest, kes tulevad LTKH õppegruppi, siis neile saame pakkuda mitmeid hüvesid, mis on Ida-Tallinna Keskhaiglaga kokkulepitult mõlemas haiglas ühesugused.

Esiteks, kuna mõned õppepäevad toimuvad Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, siis LTKH kompenseerib oma õppegrupi tudengitele kuludokumentide alusel Tartu õppeperioodil ühiselamu majutuse ja sõidukulud.

Teiseks saame üliõpilastele pakkuda ka motiveerivat stipendiumit 500 eurot kuus. Stipendiumile on võimalik kandideerida alates 2. õppeaastast ning selle saamise eelduseks on, et tudeng on immatrikuleeritud Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogiatehniku õppe LTKH õppegruppi ning tal puuduvad õpivõlgnevused ning puudub töösuhe konkureerivate asutustega.

Stipendiumi saamisel sõlmitakse üliõpilasega siduvusleping, millest tulenevalt on tal kohustus töötada meie juures õpingute ajal vähemalt 0,25 koormusega, läbida õpingud nominaalajaga ning pärast õpinguid töötada LTKH-s kolm aastat vähemalt 0,75 koormusega.

Kolmandaks eeliseks on see, et tudeng saab koheselt tööle asuda radioloogiakeskuse abilisena, pärast 1. kursust juba abiradioloogiatehnikuna. Siinkohal oleme vastutulelikud ja paindlikud, töö on graafiku alusel ning töötada saab endale sobiva koormusega.

Lisaks laienevad õppuritele ka hüved, mida LTKH pakub kõigile oma töötajatele. Nimelt, konkurentsivõimeline palk, tänapäevane töökeskkond ja -tingimused, koostööpartnerite soodustused, lisapuhkus, arengut toetavad koolitused, õppelaenu tasumine ning toredad ühisüritused.

Millised on radioloogiatehniku erialased arenguvõimalused?

Radioloogiatehniku eriala on väga laiahaardeline, ulatudes radiodiagnostiliste uuringute tegemisest kuni radioterapeutiliste protseduurideni. Selle süsteemi sees on lõputud enesearendamise võimalused.

Ka aparatuuri ja tehnoloogiate uuenemine ja arenemine toob kaasa vajaduse igapäevaselt ennast uuendustega kursis hoida ja selles mõttes areneda.

Pärast bakalaureuseõpinguid on võimalik omandada kutsealane magistrikraad, seda samuti Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. See on esimene erialane magistriõpe radioloogiatehnikutele Baltikumis.

Magistriõpe kestab kaks aastat, on ingliskeelne ja tasuline ning hetkel on see mõeldud radioloogiatehnikutele, kes töötavad või soovivad alustada tööd kiiritusravi valdkonnas.

Erialast magistrikraadi on võimalik omandada ka mitmes Euroopa riigis, kus on avatud diagnostilise radiograafia magistriõppekava, näiteks Soomes, Ühendkuningriigis ja Hollandis.

Kus ja millal algab kandideerimine radioloogiatehniku erialal Tallinna õppegruppidesse?

Dokumentide vastuvõtt toimub 13.-29. juunil veebis, vastuvõtutest toimub 4. juulil ja vastuvõtuvestlused 5.-10. juulini.

Täpsema info kandideerimise kohta leiab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli veebilehelt.

Avaaktus LTKH õppegrupile toimub 29. augustil Paldiski mnt 68 hoones (LTKH peakorpus).

Lisainfo: https://www.keskhaigla.ee/kliinikud/diagnostikakliinik/radioloogia/radioloogiatehniku-ope-laane-tallinna-keskhaiglas/

Posted in Blog, Uudised