Otsing

PRIVAATSUSPOLIITIKA

AS Lääne-Tallinna Keskhaiglal (LTKH) on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

 

Töötlemise õiguslikud alused:

LTKH on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervise infosüsteemi põhimääruse §-st 11 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid.

 

Turvalisus:

LTKH infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.
 
LTKH veebilehed www.keskhaigla.ee, www.synnitusmaja.ee ja www.viljatusravikeskus.ee omavad vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklust, täpsust ja privaatsust. Veebilehtedel on kasutusel ajakohastatud SSL sertifikaat, mis võimaldab avalikus internetis privaatse krüpteeritud sidekanali kasutamist (HTTPS), mille abil andmed edastatakse konfidentsiaalsete ja terviklikena. LTKH ei avalda oma veebilehtede kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

 

Isikuandmete kaitse:

LTKH rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 

Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

1. satute meie haiglasse
2. Teie lähedane on sattunud meie haiglasse
3. patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks
4. soovite enda ravidokumentide väljastamist
5. saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude
6. esitate meile ettepaneku või tänukirja
7. kandideerite meile tööle, praktikale
8. broneerite aja (digi)registratuuris või Kõnekeskuse kaudu – identifitseerimisandmed (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida kasutaja ise sisestab/annab
9. osalete meie haigla korraldatud sündmusel (koolitusel, seminaril, konverentsil jms)
10. külastate meie veebilehte – info arvuti ja meie veebilehe kasutamise kohta (näiteks arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja -kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika).

 

Lääne-Tallinna Keskhaigla võib avaldada Teie isikuandmeid:

1. seaduspärase nõudmise alusel – nt politsei, tervisekassa, terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
2. oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse kahtluse korral.

 

Enda kohta käivate andmetega tutvumine:

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotlusi saate esitada meie üksuste registratuuris või saata digitaalselt allkirjastatuna meiliaadressile keskhaigla[at]keskhaigla.ee. Mõistlikus koguses andmeid väljastatakse tasuta. Mõistlik kogus: 20 paberkoopiat aastas.
Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.
NB! Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning uuringute/analüüside tulemusi ei väljastata.

 

Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
 •  

  Valve- ja jälgimiskaamerad:

  Kaameraid kasutatakse haiglas või haigla territooriumil viibivate isikute (sh töötajad, praktikandid, koostööpartnerid ja haiglavälised isikud) ning nende ja haigla vara kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks.
   
  Valvekaamerate salvestistele ja reaalajas videopildile on ligipääs ainult selleks volitatud töötajatel.
   
  Videosalvestiste säilitustähtaeg on maksimaalselt 30 ööpäeva.
   
  Mõnes osakonnas on vastavalt märgistatud ruumides ravi- või uuringuprotsessi jälgimiseks või patsiendi ohutuse tagamiseks jälgimiskaamerad. Nende videopildile on ligipääs ainult patsiendi raviprotsessis osalevatel tervishoiutöötajatel.
   
  Haiglas teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.

   

  Pildistamine ja filmimine:

  Meie haigla kõikides ruumides on pildistamine ja filmimine (videosalvestamine) haigla kooskõlastuseta keelatud.

   

  Õiguste kaitse ja kontaktandmed:

  Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie haigla andmekaitse spetsialisti poole. LTKH andmekaitse spetsialist on Heino Põhjala, tel 650 7245, e-post: andmekaitse[at]keskhaigla.ee, aadress: Paldiski mnt 68, 10617 Tallinn.
   
  Vastutav töötleja on AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, reg kood 10822269, aadress Paldiski mnt 68, 10617 Tallinn, e-post keskhaigla[at]keskhaigla.ee, veebilehe aadress www.keskhaigla.ee, telefon 650 7393.
   
  Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info[at]aki.ee).
   
  AS Lääne-Tallinna Keskhaigla teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.