Otsing

Aprillis toimub haiglaravil viibivate patsientide rahuloluküsitlus

0 märts 30, 2023

30.03.2023. Igal aastal viiakse haigla patsientide seas läbi rahuloluküsitlus, millega kogutakse tagasisidet selle kohta, kuidas hinnatakse haigla töökorraldust, rahulolu teenuse kvaliteediga, haiglapersonali tööga jpm. Sel korral on uuringu keskmes statsionaarsed ehk haiglaravil viibivad patsiendid. Küsitluses osalemise võimalust pakutakse kõigile perioodil 01.-30.04.2023 haiglaravilt väljakirjutatavatele patsientidele. Küsitlusele saab vastata nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Küsitluses osalemiseks täidab patsient ankeedi haiglas viibimise viimasel päeval. Ette on valmistatud nii paberkandjal kui elektroonilised ankeedid. Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne. Juhul, kui patsient oma terviseseisundist tulenevalt ei saa ise ankeeti täita, kuid on nõus siiski küsimustele vastama, võib ankeedi täita õde või hooldustöötaja patsiendi ütluste alusel. Juhul, kui patsiendiga on haiglas kaasas hooldaja (nt lapsevanem), siis täidab ankeedi hooldaja. Patsientide tagasiside annab meile väärtuslikku infot, kuidas patsiendid meie haigla tööd hindavad ja mida saaksime tulevikus oma töökorralduses parandada. Täname kõiki, kes on valmis küsitlusele vastama. Teie tagasiside on meile väga oluline! Lugupidamisega Lääne-Tallinna Keskhaigla

Posted in Uudised
0 märts 22, 2023

22.03.2023. Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliinikus töötav sotsiaaltöötaja Lea Kõre sai kõrge tunnustuse: eilsel ülemaailmsel sotsiaaltöötajate päeval valis Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon ta üheks neist, kes pälvis aasta sotsiaaltöötaja tiitli. Lea Kõre töötab Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliinikus sotsiaaltöötajana alates 2013. aastast. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõppe cum laude. Lea peamised igapäevased tööülesanded hõlmavad patsientide ja nende lähedaste igakülgset (sh sotsaalõiguslikku) nõustamist, toetavaid vestlusi nendega, toetusvõrgustiku ja ressursside kaardistamist, abi dokumentide ja taotluste vormistamisel, tihedat võrgustikutööd patsiendi haiglajärgse elu korraldamiseks jpm. Lea käivitas kliinikus dementsusega isikute päevahoiuteenuse osutamise ning juhtis selle tegevust kuni lõpuni. Lea pikaaegne töökogemus ning hingehoiu- ja psühhosotsiaalse rehabilitatsioonialane haridus teevad temast äärmiselt tähelepaneliku suhtleja – ta oskab kuulata, leida jutust olulised punktid, õigeid küsimusi küsida, nii julgustada ja jõudu anda kui vajadusel trööstida. Austades patsiendi privaatsust ja konfidentsiaalsust, minnes tunduvalt kaugemale, kui tema tööjuhend ette näeb, on ta teeninud patsientide täieliku usal

Posted in Uudised
0 märts 20, 2023

20.03.2023. Veel on nii Pärnu kui Tallinna gruppides ruumi võimalikele soovijatele. Tugigruppidega on võimalik liituda kuni käesoleva aasta maikuuni. Liitumiseks palume kirjutada aadressil tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee. “Tugigrupis pakutakse võimalust aruteluks turvalises ja hinnanguvabas keskkonnas. Seksuaalvägivald võib olla sügavalt traumaatiline kogemus, pärast mida võib inimese tavapärane toimetulek erinevate tugevate tunnetega nagu hirm, ärevus, viha või vastupidi – emotsioonitus, olla häiritud. Tugigrupp on hea võimalus õppida oskusi nende emotsioonidega toime tulla ja toetab seeläbi traumakogemusest taastumist,” ütles ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juht Kaire Tamm.   Seksuaalvägivalda kogenute tugigrupis saad:

 • Õppida toimetulekustrateegiaid, kuidas rasketel hetkedel toime tulla
 • Jagada oma lugu toetavas õhkkonnas
 • Tuge grupikaaslastelt ja grupijuhtidelt
 •   Korduma kippuvad küsimused:

 • Kas ma pean oma lugu jagama? – Ei, või ainult sellisel määral ja ainult siis, kui ise seda soovid.
 • Kas minu anonüümsus on tagatud? – Jah. Kõik, mis tugigrupis toimub, on konfidentsiaalne. Selleks lepitakse grupi alustamisel ühiselt kokku grupi reeglid.
 • Kas ma võin l
 • Posted in Uudised
  0 märts 15, 2023

  15.03.2023. Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku koosseisu kuuluv vastsündinute osakond ootab oma meeskonnaga liituma õdesid ja ämmaemandaid. Töö kirjeldus: Ootame meeskonda nii täistööajaga kui ka osalise tööajaga õdesid ja ämmaemandaid, kelle peamisteks tööülesanneteks on kvaliteetse, professionaalse ja perekeskse õendus- ja ämmaemandusabi osutamine ning oma vastutusvaldkonnas igapäevaselt ladusa töö korraldamine ja peresõbraliku intensiivravi andmisele kaasaaitamine. Eeldused: Eeldame õendus- või ämmaemandusalast (kõrg)haridust või hariduse omandamist, analüüsi- ja iseseisva töö võimet, enesetäiendamise soovi, sõbralikku suhtlemislaadi, soovi ja tahet teha meeskonnatööd, head eesti keele oskust, positiivset ellusuhtumist, head pingetaluvust, ajakohast arvuti kasutamise oskust, täpsust, korrektsust. Pakume: Omalt poolt pakume väljakutseid pakkuvat tööd, tööalaseid täiendkoolitusi, sõbralikku töökeskkonda, paindlikku tööaega graafiku alusel, lisapuhkust, soodsaid sportimisvõimalusi koostööpartnerite juures. Tagame tööle asudes kohapeal vajalikud lisakoolitused ja täiendõppe. Tööle asumi

  Posted in Uudised
  0 märts 3, 2023

  03.03.2023. Täna asetati nurgakivi galeriile, mis hakkab ühendama Lääne-Tallinna Keskhaigla kaht haiglahoonet – Meremeeste haiglat (Paldiski mnt 68) ja nakkuskliiniku statsionaari (Paldiski mnt 66). Galerii võimaldab patsiente transportida ja haiglatöötajatel liikuda ühest hoonest teise kiiresti, ilma õue läbimata. Seega, galerii valmimisel ei vajata kahe haiglahoone vaheliseks patsientide transpordiks enam kiirabi- või haiglasõidukit. Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe dr Arkadi Popovi sõnul ootab kogu haiglapersonal galerii valmimist pikisilmi. „See ei ole kõigest kahe hoone vaheline sild, vaid haigla jaoks on see suur samm edasi, kvaliteedihüpe. Nakkuskliinikus on ravil erakorralised patsiendid, kes vajavad igapäevaselt uuringuid kõrvalhoones, kus on olemas magnet- ja kompuutertomograafid. Samuti saab galerii olemasolul liikuda elustamismeeskond intensiivravist nakkuskliinikusse kõigest kahe minutiga,“ märkis ta. Hoonete kaugus galeriiga ühendatavate punktide vahel on ligi 120 meetrit. Galerii asukoht jääb autoparklate ja Meremeeste haigla erakorralise meditsiini keskusesse viiva kaldtee kohale. Galerii arhitektuurse lahenduse autor on Indrek Saarepera (Arhitektuuribüroo Visuaal OÜ) ning ehitustöid teostab BauEst OÜ. Projekti kogumaksumus on ligi 2,1 miljonit eurot ja see rahastatakse Lääne-Tallinn

  Posted in Uudised
  0 veebruar 27, 2023

  27.02.2023. Lääne-Tallinna Keskhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse liikmeks-õendusjuhiks Aleksei Gaidajenko, kes asub ametisse 25. märtsil. Haigla nõukogu esimehe Kairi Vaheri sõnul hindas nõukogu kandidaatide puhul nende eelnevat kogemust õendusjuhina töötamisel, Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusvaldkonna arendamise visiooni ning juhtimise kompetentsi. „Aleksei Gaidajenko tugevuseks on tema pikaaegne ja mitmekülgne kogemus Eesti suurima piirkondliku haigla õendusvaldkonna juhtimisel ja arendamisel. Tema kasuks rääkisid kõrgel tasemel juhtimis-, kutse- ja erialateadmised ning projektide eestvedamise oskused, mida ta on edukalt rakendanud senises töös,“ põhjendas Vaher nõukogu valikut. „Tänan nõukogu nimel senist juhatuse liiget-õendusjuhti Aivi Kaburit paljude aastate jooksul tehtud töö ja panuse eest haigla arengusse.“ Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusjuhi konkursil kandideeris 11 inimest, kellest kolm tugevamat esitas valikukomisjon nõukogule otsustamiseks. Haigla nõukogu kuulutas jaanuaris välja avaliku konkursi juhatuse liikme-õendusjuhi kohale seoses praeguse juhatuse liikme-õendusjuhi ametiaja lõppemisega märtsikuus. Konkursi viis läbi Tallinna Strateegiakeskus. Praeguse Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse liikme-õendusjuhi Aivi Kaburi ametiaeg lõpeb 24. märtsil. Aleksei Gaidajenko t

  Posted in Uudised
  0 veebruar 27, 2023

  21.02.2023. Lääne-Tallinna Keskhaigla Paldiski mnt 68 korpuse seitsmendal korrusel asuv siseosakond läbis uuenduskuuri, mille tulemusena on osakond saanud värske ja tänapäevase väljanägemise ja paranenud on tingimused nii patsientide kui ka haiglapersonali jaoks. Osakonnas kaasajastati ventilatsioon ja rekonstrueeriti tehnovõrgud, värske väljanägemise said osakonna kõik ruumid ning koridor. Osakonda loodi juurde kolm intensiivravi voodikohta ning kaks isolaatorvõimekusega palatit. Siseosakonna sisearhitektuurse lahenduse autor on Arhitektuuribüroo Visuaal (Mari-Iris Saarepera), töid teostas Vanalinna Ehitus.

  Posted in Uudised
  0 veebruar 20, 2023

  20.02.2023. Seoses saabuva Eesti Vabariigi aastapäevaga anname teada, et aastapäevale eelneval päeval, 23. veebruaril on Lääne-Tallinna Keskhaigla tervisekeskuste, polikliinikute ning kõnekeskuse (tel 626 1314) lahtiolekuajad lühendatud. Neljapäeval, 23. veebruaril 2023 oleme avatud järgnevalt:

  Polikliinik/tervisekeskus Avatud
  Merimetsa tervisekeskus (Paldiski mnt 68A) 08:00-13:00
  Haabersti tervisekeskus (Õismäe tee 179) 07:30-13:00
  Nakkuskliiniku polikliinik (Paldiski mnt 62) 08:00-13:00
  Mustamäe tervisekeskus (Ehitajate tee 27) 08:00-13:00
  Nõmme tervisekeskus (Jaama 11) 07:30-13:00
  Pelgulinna naistenõuandla (Sõle 23) 07:30-13:00
  Põhja-Tallinna tervisekeskus (Sõle 63) 08:00-13:00
  Kõnekeskus (tel 626 1314) 07:30-13:00

  24. veebruaril on Lääne-Tallinna Keskhaigla tervisekeskused, polikliinikud ja kõnekeskus suletud. Ööpäevaringselt töötab erakorraline vastuvõtt aadressil Paldiski mnt 68 (Meremeeste haigla EMO), Paldiski mnt 66 (nakkuskliiniku erakorraline vastuvõtt) ja Sõle 23 (naistekliiniku er

  Posted in Uudised
  0 veebruar 6, 2023

  06.02.2023. Igal aastal tunnustab Eesti Vabariigi president riigile ja rahvale teeneid osutanud inimesi riikliku teenetemärgiga. Tänavu on nende hulgas ka Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja dr Pille Märtin, kes pälvib Eesti Punase Risti IV klassi teenetemärgi. Eesti Punase Risti teenetemärk on asutatud 1920. aastal Eesti Punase Risti Seltsi poolt. Konkreetne teenetemärk antakse Eesti rahva huvides tervishoiu ja sotsiaalalal osutatud teenete tunnustamiseks ning elu päästmise eest. President Alar Karis tunnustab tänavu vabariigi aastapäeva eel riikliku teenetemärgiga 167 inimest. Teenetemärkidega tänab president inimesi, kelle töö ja tegevus on aidanud muuta Eestit paremaks, kaitstumaks, sõbralikumaks ja hoolivamaks. Lääne-Tallinna Keskhaigla kollektiiv õnnitleb dr Pille Märtinit riikliku kõrge tunnustuse saamise puhul ning soovib kallile kolleegile palju jõudu ka edaspidiseks!

  Posted in Uudised
  0 veebruar 6, 2023

  06.02.2023. Lääne-Tallinna Keskhaigla avas Iru Hooldekodu juurdeehitises uue 16 voodikohaga õendusabiosakonna, mis on loodud statsionaarset õendusabi vajavate patsientide jaoks. Värskelt avatud osakonnas on kaheksa kahekohalist palatit. Osakonnas töötab päevasel ajal kaks õde ja kaks hooldustöötajat, öösel üks õde ja kaks hooldustöötajat. Patsientidele on tagatud ka arsti ja füsioterapeudi konsultatsioon ning vajadusel sotsiaaltöötaja abi. Vastavatud õendusabiosakond kuulub Haaberstis asuva Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliiniku koosseisu, olles selle laiendus Lasnamäe linnaosas. Iru Hooldekodu juurdeehitisena valminud hoone, kus osakond tegutseb, kuulub aga Tallinna linnale. „Elanikkond vananeb kogu Eestis, mistõttu kasvab ka vajadus õendusabi järele,“ märkis Tallinna abilinnapea Betina Beškina. „Tallinn on loonud mitmeid võimalusi ja teenuseid selleks, et eakad saaksid võimalikult pikalt oma kodus elada, sealhulgas on palju panustatud koduteenuste arendamisse. Aga kui kodust toimetulekut enam tagada ei saa, tuleb inimese väärikat vananemist toetada teisiti. Uus statsionaarne õendusabiosakond Iru Hooldekodu juures on veel üks võimalus aidata neid, kes end ise aidata ei suuda. Lähitulevikus on kavas samas korpuses avada ka teine, 15 voodikohaga õendusabiosakond, nii et ühtekokk

  Posted in Uudised