Otsing

Õe eriala stipendium

Toetamaks õe, ämmaemanda, radioloogiatehniku ja bioanalüütiku eriala üliõpilaste õpinguid, motiveerimaks tööle asumist Lääne-Tallinna Keskhaiglasse ja piisava järelkasvu tagamiseks pakub haigla stipendiumi taotlemise võimalust.

 

STIPENDIUM

Nominaalsel õppeajal maksimaalselt bruto 400 eurot kuus, kuid mitte rohkem kui 4000 eurot aastas, millele lisanduvad seadusega ettenähtud maksud.

SIHTGRUPP

Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õenduse, ämmaemanduse, radioloogiatehnika ja bioanalüütika eriala üliõpilased alates kolmandast kursusest, kes on õigeaegselt sooritanud vajalikud eksamid ja arvestused.

TAOTLEMINE

Stipendiumi saab taotleda aastaringselt.
Stipendiumi taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 • avaldus stipendiumi saamiseks (avalduse vorm allalaadimiseks: Avaldus.pdf)
 • tõend koolis õppimise kohta ja kinnituskiri õppevõlgnevuste puudumise kohta
 •  
  Dokumendid tuleb edastada kliiniku õendusjuhile vastavalt sellele, millisesse kliinikusse kandideerite.

  STIPENDIAADILEPING

  Poolte õiguste ja kohustuste määratlemiseks sõlmib Lääne-Tallinna Keskhaigla stipendiaadiga lepingu. Stipendiaat on kohustatud iga semestri lõpus esitama haigla personaliosakonnale (personal@keskhaigla.ee) tõendi õpingutulemustest.
  Stipendiaat töötab õpingute kõrvalt haiglas vähemalt 0,5 koormusega kui abiõde/abiämmaemand/abilaborant/abiradioloogiatehnik, vastavalt oma ettevalmistusele ja saab selle eest töötasu.
  Stipendiumit ei maksta õppesemestrite vaheaegadel ja aja eest, kui stipendiaat võtab akadeemilise puhkuse või kui stipendiaat ei osale õppetöös mõjuvate põhjusteta.

  SIDUV KOHUSTUS

  Stipendiaat kohustub kooli lõpetamisel asuma erialasele tööle Lääne-Tallinna Keskhaiglasse täistööajaga ja sõlmima töölepingu minimaalselt 12 kuuks ja maksimaalselt 24 kuuks. Eelkokkulepe fikseeritakse Stipendiaadi lepingus, arvestades makstava stipendiumi kogusummat.