Otsing

HAIGLAST

Lääne-Tallinna Keskhaigla – ühiselt abiks!

 
MISSIOON
Asjatundlik ja kaasaegne diagnostika ning ravi patsiendisõbralikus haiglas.

 
 

VISIOON
Oleme arengule ja kvaliteedile orienteeritud patsiendikeskset tervishoiuteenust pakkuv haigla Põhja-Eestis; usaldusväärne tööandja ja hea valik kõigile koostööpartneritele.

 
 

VÄÄRTUSED

 • Patsiendikesksus – peame oma töös oluliseks patsiendi- ja perekeskset lähenemist, et tagada oma patsientidele rahulolu meie poolt osutatud teenusega.
 • Arengule orienteeritus – toetame oma personali igakülgset arengut, oleme orienteeritud uuendustele.
 • Usaldusväärsus – tagame kindlustunde patsientidele ja oleme usaldusväärne koostööpartner.
 • Asjatundlikkus – omame pikaajalisi kogemusi ja oleme asjatundlikud omal erialal.
 • Eetilisus – austame meditsiinieetika põhimõtteid ja väärtustame eetilisi suhteid kolleegide ja partneritega.
 • Hoolivus – arendame tervislikku ja turvalist töökeskkonda, kus hoolitakse töötajast.
 • Kaasatus – väärtustame koostööd, peame oluliseks meeskonnatööd.
 •  
   

  LOGO
  Meie logo märgiliseks väljundiks on süda, mille ümber on avatud ellips. Märgil on erinevaid tõlgendamise viise: süda, mille ümber kõik koondub; süda, mis sümboliseerib elu.

   
   
  LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA NUMBRITES:

   

  0
  Arsti

   

  0
  Õde

   

  0
  Patsienti aastas
  0
  Hooldajat

   

  0
  Töötajat kokku

   

  0
  Kliinikut