Otsing

ISESEISEV STATSIONAARNE ÕENDUSABI

Iseseisev statsionaarne õendusabi on teenus stabiilses seisundis patsiendile, kes ei vaja pidevat arstiabi, aga vajab õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride teostamist mahus, mis ületab koduõenduse võimalused. See võib olla vajalik näiteks pärast traumat, raskekujulise haiguse põdemist või kroonilise haiguse ägenemist, samuti raskest haigusest tingitud vaevuste leevendamisel.

 

Õendusabikliinikusse saabuvad patsiendid perearsti või eriarsti suunamisel kas kodust või haiglaravilt saatekirja alusel.
 

Õendusabikliinikus ei ole võimalik teostada spetsiifilisi uuringuid, seetõttu peaks patsiendil olema eelnevalt kõik vajalikud uuringud juba tehtud.
 
Perearstipoolsel suunamisel peab saatekirjal kajastuma järgnev:
 

  • ajakohane info patsiendi üldseisundi, üldfüüsilise ja vaimse võimekuse kohta;
  • viimaste (soovitatavalt kuni 2 kuu vanuste) uuringute ja analüüside tulemused;
  • haavade ja haavandite olemasolu puhul nende kirjeldus;
  • abivahendite vajadus;
  • väga oluline on diagnooside kirjelduse, raviskeemi ja õendusabivajaduse põhjenduse olemasolu.

 

Saatekirja vormi leiate siit: Saatekiri iseseisvale statsionaarsele õendusabile (alus sotsiaalministri määrus nr 56, § 32.1)


 

Hinnad

Statsionaarses õendusabis viibiva Tervisekassas ravikindlustatud patsiendi omaosalusmäär on 15% Tervisekassa poolt kehtestatud voodipäeva hinnast ehk 21,79 € (alates 01.04.2024) päevas.
 
Kliinikusse saabudes sõlmitakse patsiendi või tema lähedastega õendusabiteenuse osutamise leping pikkusega kuni 30 päeva. Selle aja jooksul hinnatakse patsiendi tervislikku seisundit (vajadusel korduvalt) ning vastavalt hindamiste tulemusele võib tegelik teenusel viibimise aeg nii pikeneda kui ka lüheneda. Õendusabiteenuse vajaduse lõppemisest informeeritakse patsienti ja tema lähedasi esimesel võimalusel. Patsiendile, kes meie teenuse vajaduse lõppemisel vajab veel õendusabi, soovitame koduõendusteenust.

 
Kõigest eeltoodust informeerime nii patsienti kui ka tema lähedasi enne kliinikusse saabumist.

 
 

 

 
 
 

Kliiniku võimalused

Kliiniku Õismäe üksuses on 80 palatit ja 150 voodikohta, Iru üksuses on 8 palatit ja 16 voodikohta.
 
Kliiniku palatid on tänapäevaselt sisustatud ja enamik neist on kahekohalised. Igas palatis on funktsionaalsed voodid, kraanikauss, personali väljakutse nupp, samuti tualett- ja duširuum. Lisaks on osakondades spetsiaalsed pesuruumid, mida saab kasutada voodihaigete patsientide pesuraamil pesemisel. Kõik osakonnad on kujundatud ja sisustatud lähtuvalt patsientide vajadustest. Osakondades on puhkeala, kus on võimalik aega veeta ja telerit vaadata. Kõik osakonnad on varustatud liikumisabivahenditega (ratastoolid, käimisraamid).

 

Toitlustatakse kolm korda päevas ning toit serveeritakse patsiendile palatis või puhkealal.

 

Õendusabikliinikusse hospitaliseeritakse tööpäeviti kell 10:00–14:00. Kui patsient suunatakse meile mõnest Lääne-Tallinna Keskhaigla raviosakonnast, siis korraldab patsiendi transpordi haigla. Mujalt saabuva patsiendi transpordi korraldab patsient või tema lähedased. Soovitav on, et patsient saabuks osakonda koos saatjaga.

 

Kliinikusse saabudes antakse patsiendile kasutamiseks haigla riided. Isiklikud riided võib jätta haiglasse hoiule. Jalatsiteks sobivad tagant kinnised ja mittelibiseva tallaga sisejalanõud või spetsiaalsed kummitallaga sokid.
 
 

Statsionaarsele õendusabile tulles palume kaasa võtta:
 

  • igapäevaselt tarvitatavad originaalpakendis ravimid;
  • määratud abivahendid (nt kuuldeaparaat, ortoos, stoomihooldusvahendid jms).

 
Soovitatav on kaasa võtta: isiklikud hügieenitarbed: šampoon, kamm, suuhooldustarbed jms.

 
Raha, dokumendid, väärisesemed ning kallihinnalised isiklikud asjad palume koju jätta. Vajadusel saab need anda osakonna seifi hoiule.

 
 
Õendusabiteenuse eesmärk on patsiendi parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku saavutamine ning säilitamine. Õendusabikliinikus on õendustoimingute tegemine ja nende vajaduste üle otsustamine valdavalt õe pädevuses, arst konsulteerib kliinikus viibivaid patsiente vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord nädalas. Kõik meie patsiendid on ööpäevaringse hoole ja järelevalve all. Oluliseks peame meeskonnatööd, kuhu kaasame nii patsiendi kui ka tema lähedased.
 
Meie sotsiaaltöötaja käest saab põhjalikku informatsiooni asjakohaste tugisüsteemide kohta, samuti püüame pakkuda patsiendile ja tema lähedastele igakülgset emotsionaalset tuge olukorraga toimetulekul.
 
E-post: oendusabi@keskhaigla.ee

 

Infomaterjalid


Hingehoid

Alates jaanuarist 2020 töötab õendusabikliinikus hingehoidja.
 
Hingehoidja on isik, kes lisaks teoloogilisele haridusele on omandanud spetsiaalse ettevalmistuse haigete, kriisis olevate või surevate inimeste aitamiseks. Hingehoidja juurde võib pöörduda enda või lähedase haigusest põhjustatud kriisi puhul, emotsionaalse toe vajadusel (hirm, segadus, üksildustunne, ebakindlus, süütunne jne), eksistentsiaalsete või spirituaalsete küsimuste puhul, surma ja leina puhul (surija ja lähedaste toetamine).
 
Hingehoidjale saab toetuda nende protsesside mõistmisel ja lahendamisel, tal on vaikimiskohustus ja tagatud on konfidentsiaalsus.


Videokõne lähedasega

Õendusabikliinikus viibiva lähedasega on võimalik suhelda ka videokõne teel.
Selleks palume esmalt võtta ühendust sekretäriga tel 650 5226 (E-R 8:00-16:00) ja leppida kokku kõne toimumise aeg.
Kasutada saab Skype, Viber või WhatsApp rakendust.
Skype kasutajanimi on LTKH õendusabi, Viber ja WhatsApp number on 5196 7376.


Teraapiakoer

Teraapiakoera külastused

Juunis 2016 alustas õendusabikliinik koostööd Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga. Regulaarseid teraapiakoera külastusi viivad läbi EATKÜ vabatahtlik koerajuht oma teraapiakoeraga. Külastuste eesmärk on tuua õendusabikliinikusse rõõmu ja pakkuda patsientidele võimalust kogeda hellust ja lähedust koeraga suhtlemisel.
Kliinikut külastavad teraapiakoerad on läbinud teraapiakoerte eksami ja neil on tegutsemist lubav litsents.

 


ISESEISEV STATSIONAARNE ÕENDUSABI | Õismäe tee 179 ja Hooldekodu tee 2/1 | Telefon 650 5226