Otsing

KODUÕENDUS

Koduõendus
Telefon 566 23 484
E-R 08:00–16:00
E-post koduoendus@keskhaigla.ee
 

Koduõendus on kvalifitseeritud õendushooldus, mida osutatakse ägeda haiguse paranemisperioodis oleva, kroonilist haigust põdeva või piiratud funktsionaalse võimekusega patsiendi raviks (arsti ettekirjutusel) ja/või efektiivseks toimetulekuks tema koduses keskkonnas.

 

Koduõendusteenust on võimalik osutada:

– patsiendile, kes lahkub haiglast ning kes ei vaja aktiivset ravi, vaid õendusabi, ja füüsiliste või vaimsete piirangute tõttu ei saa külastada perearsti võimalikku tervishoiuasutust

– patsiendile, kellel võimaldab kodune õendusabi ennetada haiglaravile (sh hooldusravile, hooldushaiglasse) sattumist

– hooldekodus viibivatele klientidele

– hooldushaiglast koju suunatud inimestele

– terminaalstaadiumis patsientidele

– kroonilist haigust põdevatele liikumispiirangutega patsientidele

– piiratud funktsionaalse võimekusega patsientide raviks ja/või efektiivsemaks toimetulekuks koduses keskkonnas

– patsientidele, kelle õendushooldusvajadus on suurem, kui seda jõuab teostada pereõde

 

Teostame järgmisi õendustoiminguid:

– vererõhu mõõtmine

– pulsisageduse lugemine

– kehatemperatuuri mõõtmine

– ravimite jaotamine ja manustamine

– tilkinfusiooni tegemine

– haavaravi koos sidumisega

– haavaõmbluste eemaldamine haavalt

– stoomide hooldus (vahetus, õpetamine)

– klistiiri tegemine

– naha seisundi hindamine ning lamatiste ennetamine, hooldus, ravi

– asendravi

– analüüside võtmine, sh veresuhkru määramine glükomeetriga

– põie kateteriseerimine, püsikateetri hooldus

– patsiendi ja teme pereliikmete õendusalane nõustamine

 

Õendusabi osutatkase vastavalt AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Tervisekassa poolt sõlmitud lepingu mahule järjekorra alusel Tallinna linna piires. Õendustegevus toimub tihedas koostöös patsiendi perearstiga ning vajadusel linnaosavalitsuse sotsiaaltöötajaga või hooldajaga. Koduõendusteenusele suunab pere- või eriarst ja kirjutab selleks saatekirja, milles kirjeldab lühidalt koduõendususele suunamise põhjust ja ordineerib kirjalikult kodus teostamist vajavad raviprotseduurid. Saatekirja võib edastada meilitsi või saata Mustamäe tervisekeskusesse (Ehitajate tee 27). Tervisekassa poolt kindlustatud isikutele on koduõendusteenus tasuta.
 
Lisainformatsioon ja registreerimine tööpäevadel kell 08:00–16:00 koduõendusteenust koordineeriva õe telefonil: 566 23 484. E-post: koduoendus@keskhaigla.ee.
 
Koduõenduse osakond
Ehitajate tee 27
12618 Tallinn
 
Saatekirja vormi leiate siit: Saatekiri koduõendusele

 
Tervisekassa poolt tunnustatud ravijuhend – Koduõenduse tegevusjuhend PDF