Otsing

Lääne-Tallinna Keskhaigla vastsündinute arst kaitses doktoriväitekirja

Lääne-Tallinna Keskhaigla vastsündinute arst kaitses doktoriväitekirja
0 juuni 29, 2020

29.06.2020.

12. juunil 2020 kaitses Helsingi Ülikooli meditsiiniteaduskonnas doktoritööd Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku neonatoloog ning Pelgulinna simulatsioonikeskuse loomise initsiaator ja üks rajajatest dr Liina Süvari.

Doktoriväitekiri kannab pealkirja „Hormonal regulation of postnatal pulmonary adaptation“ („Sünnijärgse kopsude adaptatsiooni hormonaalne regulatsioon“).

Juhendajad: prof Sture Andersson ja dotsent Otto Helve (Helsingi Ülikool ja Helsingi Ülikooli Haigla Lastekliinik)
Oponent: prof Christian P. Speer, MD, FRCPE (Würzburgi Ülikooli Haigla ja Würzburgi Ülikool)

Looteeas on kopsud vedelikuga täidetud. Sünnihetkel tuleb kopsudel vabaneda üleliigsest vedelikust, et võimaldada gaaside vahetust hingamisteedes. Vedeliku imendumishäire hingamisteede epiteeli pinnal põhjustab hingamisprobleeme, mistõttu vajab vastsündinu sünnijärgselt hingamise toetamist ja mõnikord intensiivravi. Dr Liina Süvari väitekiri käsitles kopsuvedeliku imendumises kesksete ioonide ja vedeliku liikumist vahendavate kanalite geeniekspressiooni muutusi vastsündinu vahetus sünnijärgses perioodis. Eesmärk oli otsida seoseid nende kanalite geeniekspressiooni ja vastsündinu nabavere stressihormoonide vahel nii ajalistel kui enneaegsetel vastsündinutel.

Doktoritöö tulemused nii ajalistel kui enneaegsetel lastel viitasid stressihormoonide soodsale mõjule kopsuvedeliku imendumisel ja seeläbi kiiremale kopsude adaptatsioonile sünnijärgselt. Antud töö tulemused aitavad paremini planeerida enneaegsete laste sünnieelset kopsude ettevalmistust. Lisaks leiti registripõhises uuringus, et vastsündinutel, kellel esines sünnijärgne kopsude adaptatsioonihäire, on hilisemas imikueas suurem risk sattuda haiglaravile RS-viiruse poolt põhjustatud bronhioliidi tõttu. Seega vastsündinu transitoorne tahhüpnoe võib ka peale neonataalperioodi seostuda hilisemate hingamisteede haigustega.

Dr Liina Süvari doktoritööga saab tutvuda siin: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/315034

Posted in Uudised