Otsing

Uroloogilised kasvajad

Lääne-Tallinna Keskhaiglas teostame radioloogilisi ja histoloogilisi uuringuid vähkkasvajate tuvastamiseks ning pakume kirurgilist ravi vähikolde või vähikollete eemaldamiseks operatsiooni teel koos operatsiooniaegsete lõikepinna kiiruuringutega.
 
Vähiravis kasutatakse erinevaid onkoloogilisi raviviise, mida vajadusel kombineeritakse.
Individuaalsed raviotsused raviviiside ja nende järjestuse valikul tehakse multidistsiplinaarsetes onkoloogilistes konsiiliumides koostöös erinevate diagnostika ja ravi erialade spetsialistidega. Meie onkouroloogiliste patsientide multidistsiplinaarsed konsiiliumid toimuvad koostöös Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku kolleegidega.
 
Patsientidele mõeldud infomaterjale haiguste, uuringute ja protseduuride kohta leiate alljärgnevatelt linkidelt:

 
Patsiendi infomaterjalid Haiglate liidu lehel

Patsiendi infomaterjalid Põhja-Eesti Regionaalhaigla lehel

 
Veel tutvumiseks:
Dr Rauno Okase ja dr Indrek Alase ettekanne Baltic18 konverentsil (5th Baltic Meeting in conjunction with the EAU)