Search

SAIRAALAHOITOON SAAPUJALLE

MRT-APARAAT

 

Sairaalahoitoon saapujan on otettava mukaan:

 

henkilötodistus (passi, henkilökortti tai ajokortti)
päivittäin käyttämäänsä lääkkeet
hygieniatarvikkeet
sisäjalkineet
halutessa yöpuku ja/tai aamutakki (sairaalan vastaanottohuoneessa annetaan tarvittaessa sairaalavaateet)

 

Sairaalassa voi käyttää langatonta internet-yhteyttä.
Matkapuhelimen käyttö sairaalassa on sallittua, mutta se ei saa häiritä laitteiden toimintaa eikä muiden potilaiden rauhaa.
Mukana olevat arvoesineet voi jättää halutessa osaston kassakaappiin. Sairaala ei vastaa potilashuoneeseen otettujen arvoesineiden säilymisestä.

 

Ateriapalvelut
Jos saavutte sairaalahoitoon kello 9.00 jälkeen, lounasta sinä päivänä ei tarjoilla.
Jos saavutte sairaalaan ennen kello 13.00, saatte samana päivänä illallisen.
Potilaiden ateriat tarjoillaan sairaalassa kolme kertaa päivässä.
Kotiuttamisen päivänä saatte sairaalassa vain aamiaisen.
Vuodepäivämaksu
Vuodepäivämaksu on 2,50 euroa.
Vuodepäivämaksun määrästä on säädettä sairausvakuutuslain 71 § ja 72 §.
Vuodepäivämaksua peritään sairaalahoidossa erikoissairaanhoidosta jokaiselta sairaalahoidon alkaneelta kalenteripäivältä (toisesta sairaalahoitopäivästä alkaen), mutta enintään 10 kalenteripäivän ajalta yhtä sairaustapausta kohtaan.
Muusta hoitolaitoksesta AS Lääne-Tallinna Keskhaigla –sairaalaan aktiivihoitoon lähetetylle potilaalle lasketaan vuodepäivämaksu kumulatiivisesti kymmeneltä päivältä. Laskenta perustuu lähettävästä hoitolaitoksesta lähetettyyn vuodepäivämaksun maksukuittiin.
Vuodepäivämaksun lasku laaditaan osastolla potilaan kotiuttamisen päivän aamulla, mutta ennen potilaan lähtöä sairaalasta.
Kotiutettavalle potilaalle ilmoitetaan hoitopäivien vuodepäivämaksun määrä ennen sairaalasta lähtemistä.

 

 

Vuodepäivämaksua ei peritä:

– Tehohoidossa vietetyistä päivistä (tehohoitopäiväksi lasketaan potilaan tehohoidossa viettämänsä vähintään 18 tuntia);

– Erittäin vakavaa tartuntatautia sairastavien potilaiden tahdosta riippumattoman hoidon ajalta (rutto, kolera, keltakuume, virusperäiset hemorragiset kuumeet ja keuhkotauti);

– Raskauteen ja synnytykseen liittyvä sairaalahoidon ajalta;

– Munuaisten korvaushoidon potilailta;

– Kuntoutussairaanhoidossa olevilta potilailta;

– Ali-ikäisiltä (alle 19-vuotiailta henkilöiltä);

– Tehohoidossa olevan ali-ikäisen hoitajilta;

– Maksullisten lääkehoitopalveluiden tarjoamisen yhteydessä;

– Maksullisen sairaalapaikan varanneilta potilailta;

– Potilaan kuoltua.

 

Vuosipäivämaksun lasku toimitetaan potilaalle hänen viimeisenä hoitopäivänä.

 

Vuosipäivämaksun voi maksaa:

 

– Paldiski mnt 68 sairaalarakennuksen osastoilla (paikan päällä), klinikan assistenteille;
– Naistenklinikan synnytyslaitoksen Sõle 23 gynekologisella osastolla;
– Tartuntatautien klinikalla Paldiski mnt 62, potilaiden vastaanotto-osastolla.

 

 

Maksu voidaan maksaa käteisellä tai pankkikortilla, äärimmäisessä tapauksessa annamme laskun mukaan. Jos maksu suoritetaan pankkisiirrolla, pyydämme kirjoittamaan viestikenttään laskun numeron ja potilaan nimen. Potilaalle mukaan annetun laskun eräpäivä on 7 päivän kuluttua laskun päivämäärästä.
Kirjanpitoyksikkö lähettää laskun erääntyessä potilaalle maksumuistutuksen ja jos maksua ei ole 30 päivän sisällä eräpäivän umpeutumisen jälkeen maksettu, lasku annetaan perintäyrityksen perittäväksi.