Search

SAIRAANHOITAJIEN VASTAANOTTO

Huom! Sairaanhoitajan itsenäisellä vastaanotolla ei ole vastaanottomaksua

 


Sairaanhoitaja neuvoo ja auttaa potilaita seuraavissa asioissa:
– Neuvoja ja vinkkejä MS-potilaille taudin kanssa suoriutumiseen;
– Neuvoja ummetuksen ennalta ehkäisemiseen ja hoitoon;
– Neuvoja virtsarakko-ongelmien hoitamiseen;
 
MS-taudin etenemiseen vaikuttava hoito:
– potilaille pistoshoidon opettaminen ja jatkuva säännöllinen seuranta, lääkkeiden ottaminen, kuljetukseen ja ylläpitoon liittyvien asioiden selvittäminen, tarvittaessa potilaan ja apteekkisen välisenä yhteyshenkilönä toimiminen;
– Erilaisten sairaanhoitoon liittyvien asioiden käsittely potilaiden ja heidän läheisten kanssa;
– Erilaisiin neurologisiin sairauksiin liittyvät ravitsemustottumuksiin ja erikoisruokavalioon liittyvä neuvonta, ravitsemusoppi;
– Neuvoja nielemisvaikeuksissa, nenämahaletkun ja gastrostomiaa käyttävän potilaan ravitsemusasioiden neuvonta, sopivan letkuruokintaruoan valinta ja määrä;
– Ketogeenisen ruokavalion opettelu ja seuranta; ruokavalion mukaisten ruokamäärien valinnan ja määrien laskemisen opettaminen, ruokalistamallien laatiminen, ruokavalion noudattamisen seuranta.
 

Potilaan tulisi varata aikaa seuraavasti:
– Tavanomainen vastaanottoaika on keskimäärin 30 minuuttia potilasta kohtaan.
– Pistoshoidon opettelu – yksi (koulutus)kerta kestää 1,5 – 3 tuntia.
– Potilaan kanssa sovittu yksilöllinen neuvonta kestää keskimäärin 30 minuuttia
– Ketogeenisen ruokavalion koulutuskerta kestää noin 1,5 – 2 tuntia.
 
Vastaanottoajan varaaminen
Numerosta +372 650 7397, ma – pe kello 8:00 – 16:00
Sairaanhoitajan vastaanotto Paldiski mnt 68, 10. kerroksessa.
Vaaditaan lähete (paitsi Lääne-Tallinnan keskussairaalassa hoidettavana olleet potilaat).

 

Neurologian sairaanhoitajan itsenäinen vastaanotto – sairaanhoitaja Anneli Rüütel
Aivoinfarktin sekundaarisen ennaltaehkäisyn poliklinikka:
– INR-kokeiden ottaminen ja arviointi,
– Marevan-hoidon aloittaneiden potilaiden lääkemäärien määrittely koetulosten pohjalta
– kaavojen mukaan Marevan-hoidon oikaiseminen;
 

Potilaan neuvominen ja opettaminen ravitsemustottumuksiin ja elämäntapaan liittyvissä asioissa:
– verenpainemitaukset
– verenpaineen omatoimisen seurannan opettaminen
– tarvittaessa lääkärin vastaanotolle ohjaaminen;
– tarvittaessa yhteistyö potilaan läheisten kanssa hoitosuunnitelman seurannan osalta
 

Potilaan tulisi varata aikaa seuraavasti:
– Tavanomainen vastaanottoaika on keskimäärin 30 minuuttia potilasta kohtaan.
 

Vastaanottoajan varaaminen
Numerosta +372 650 7394, ma – pe kello 8:00 – 16:00
Sairaanhoitajan vastaanotto Paldiski mnt 68, 10. kerroksessa.
Vaaditaan lähete.

 

Neurologian sairaanhoitajan itsenäinen vastaanotto – sairaanhoitaja Ruth Raadik
– Iho-ongelmien ja makuuhaavojen ennaltaehkäisy ja hoito
– Arviointi, neuvonta ja hoitosuositukset, tarvittaessa sidonta
– Erilaisten välineiden ja sidontatarvikkeiden käytön opastaminen potilaille ja heidän läheisille.
 

Vastaanottoajan varaaminen
Numerosta +372 650 7397, ma – pe kello 8:00 – 16:00
Sairaanhoitajan vastaanotto Paldiski mnt 68, 10. kerroksessa.
Vastaanottoaika on keskimäärin 30 minuuttia
Vaaditaan lähete.