Otsing

Riigikogu valimistel hääletamine haiglas viibivate patsientide jaoks

Riigikogu valimistel hääletamine haiglas viibivate patsientide jaoks
0 veebruar 20, 2019

20.02.2019.

Eesseisvatel Riigikogu valimistel saavad oma hääle anda ka need inimesed, kes viibivad valimiste toimumise ajal haiglas. Hääletada saavad vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud. Selleks on kaks võimalust:

 • eelhääletamine sedeliga
 • elektrooniline hääletamine
 •  

  Eelhääletamine sedeliga

  Lääne-Tallinna Keskhaiglas viibivad isikud saavad hääletada eelhääletamise ajal:

 • Paldiski mnt 68 asuvates kliinikutes (sisekliinik, kirurgiakliinik, närvihaiguste kliinik) 25.02.2019 alates kella 12:00-st
 • Nakkuskliinikus (Paldiski mnt 66) 26.02.2019 alates kella 12:00-st
 • Õendusabikliinikus (Õismäe tee 179) 26.02.2019 kell 14:00-16:00
 • Hääletamissoovist on soovitatav haigla personali eelnevalt teavitada. Samas on võimalik hääletada hääletamise toimumise ajal kohapeal sellest eelnevalt teavitamata. Hääletamise viib läbi jaoskonnakomisjon vähemalt kaheliikmelises koosseisus.

  Hääletamiseks on vajalik isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart, pass, juhiluba). Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda allkiri valijate nimekirja allkirjalahtrisse.

  Jaoskonnakomisjoni liige annab Teile hääletamissedeli ja kaks ümbrikku. Samuti saate Te jaoskonnakomisjonilt oma elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide koondnimekirja koopia, mis tuleb jaoskonnakomisjonile pärast hääletamist tagastada. Teie elukohajärgne valimisringkond sõltub Teie rahvastikuregistrisse kantud elukohast.

  Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse (väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku. Ümbrikud tuleb sulgeda. Välimisele ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress. Ümbriku lasete hääletamiskasti.

  Kui isik ei ole võimeline ise hääletamissedelit täitma, võib teda abistada mõni muu valija (välja arvatud kandidaat), sealhulgas ka hääletamist korraldav jaoskonnakomisjoni liige. Juhul kui Te olete hääletamissedeli rikkunud (näiteks sedelile kirjutatud number ei ole üheselt arusaadav), tuleb see tagastada jaoskonnakomisjonile, kes annab Teile uue sedeli. Kui Te olete hääletamissedelile juba märkinud oma valimisotsustuse, kriipsutage see enne sedeli jaoskonnakomisjonile tagastamist läbi nii, et otsustus ei ole loetav.

   

  Elektrooniline hääletamine

  Arvuti, ID-kaardi ja PIN-koodide olemasolul on võimalik hääletada ajavahemikul
  21.-27.02.2019 elektrooniliselt aadressil www.valimised.ee. Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja koodide üleandmine ei ole lubatud.

  Posted in Uudised