Search

PÄIVÄHOITO

Päivähoidon tavoitteena on tarjota iäkkäille tai muistihäiriöistä kärsiville nuoremmille henkilöille turvallisen ympäristön ja seurannan. Päivähoitopalveluilla vähennetään läheisten tai hoitajan työmäärää ja annetaan perheenjäsenille mahdollisuus työssä käymiseen.
 
Palvelua tarjotaan väestörekisterin tietojen mukaan vakituisesti Tallinnassa asuville henkilöille.
 
Arvion ihmisten terveystilaan antaa omalääkäri tai erikoislääkäri, joka antaa lähetteen palvelun käyttämiseen. Päivähoitoon lähettää henkilön hänen asuinpaikkansa sosiaalihuolto-osasto. Päivähoitoon ei voida ottaa tartuntatauteja sairastavia tai alkoholi- ja huumeriippuvaisia henkilöitä.
 
Toimintaterapeutti ja ohjaajat auttavat iäkkäitä arkisissa toimissa ja neuvovat heidän läheisiä päivittäisistä toimista suoriutumisessa. Päivähoidon asiakkaiden taitojen pohjalta tarjotaan mahdollisuutta käsitöiden tekemiseen, järjestetään musiikkitunteja, keskustellaan maailman tapahtumista, voimistellaan ja käydään yhdessä tukihenkilön kanssa kävelyillä. Muistihäiriöistä kärsiville asiakkaille järjestetään muistiharjoituksia. Tämä kaikki auttaa ihmisiä suoriutumaan paremmin ja itsenäisemmin arkielämässään.
 
Meidän klinikan kanssa voi sopia myös iäkkään tuomisesta päivähoitoon vain tiettyinä päivinä viikossa tai muutamaksi tunniksi päivässä. Halutessa voidaan palvelua käyttää myös pitkän ajanjakson sisällä. Palvelun tarjoamiseen tehdään sopimus.
 
Hoitoklinikan päivähoito on avoinna arkipäivisin 7:30 – 18:30.
 
Iäkkäiden päivähoidosta saa tarkempia tietoja numerosta +372 650 5258 (Lea Kõre).