Otsing

MÄLUHÄIRETEGA EAKATE PÄEVAHOID

Mäluhäiretega eakate päevahoiuteenuse eesmärk on pakkuda kerge ja mõõduka dementsuse sündroomiga klientidele turvalist keskkonda ja järelevalvet, vähendades pereliikmete hoolduskoormust ja andes neile võimaluse käia tööl.
 
Teenust osutame rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavatele inimestele. Inimese suunab päevahoiuteenusele elukohajärgne sotsiaalhoolekande osakond. Hinnangu inimese tervisliku seisundi kohta annab perearst või eriarst, kes väljastab ka teenuse jaoks vajaliku saatekirja. Teenuse osutamise kohta sõlmitakse leping.
 
Päevahoidu ei võeta vastu inimesi, kes põevad nakkushaigusi, on alkoholi- või narkosõltlased või käituvad agressiivselt.
 
Vastavalt võimetele tegeletakse koos loovate ja arendavate tegevustega, võimeldakse, lauldakse, jalutatakse saatjaga, arutletakse maailmas toimuva üle, tähistatakse sünnipäevi ja rahvakalendri tähtpäevi, toimuvad mälutreeningud. See kõik aitab ja toetab inimese igapäevast toimetulekut. Päevased tegevused planeeritakse individuaalselt, lähtuvalt kliendi ja lähedaste soovidest ning füüsilise ja vaimse seisundi hindamisest.
 

Näide päevahoius meisterdatud töödest:

Näide päevahoius meisterdatud töödest:

 
Lähedastega toimub vastastikune koostöö ja nõustamine, kuidas mäluhäiretest tingitud piirangutega paremini toime tulla.
 
Päevahoid on avatud igal tööpäeval kell 07:30–18:30. Juulikuus puhkame. Vastavalt eelnevale kokkuleppele on võimalik eakas tuua päevahoidu ka üksikuteks päevadeks nädalas, mõneks tunniks päevas vms.
 
Päevahoid on inimesele osaliselt tasuline: omaosalustasu on 3,50 € päevas, soovi korral on võimalik juurde osta ka toitlustust.
 
Lisainfo:
Eakate päevahoiu kohta saab täpsemat infot telefonil 650 5258 (Lea Kõre).