Otsing

ÕENDUSHAIGLA

Õendushaiglas saavad abi püsiva tervisekahjustuse ja funktsionaalsete häiretega inimesed, kes vajavad pidevat või perioodilist õendusabi ja hoolekannet. Oluliseks peame meeskonnatööd, kuhu on kaasatud patsient ja tema lähedased. Kõik meie patsiendid on ööpäevaringse hoole ja järelevalve all, tagades sellega parima võimaliku teenuse. Õendushooldusteenuse eesmärk ongi patsiendi parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku saavutamine ja säilitamine.

 

SAATEKIRJA VORMI ISESEISVALE STATSIONAARSELE ÕENDUSABILE LEIATE SIIT: Saatekiri iseseisvale statsionaasele õendusabile

 

Hinnad

Õendushaigla patsientide omaosalus Eesti Haigekassa finantseerimise puhul on 15% Eesti Haigekassa hinnakirja hinnast ehk 10,16 € (1 ööpäev). Eesti Haigekassa kaasfinantseerimisel kehtib patsiendi kohta osakonnas viibimise piirmäär, mis tähendab, et maksimaalne ravil viibimise periood patsiendi kohta on 60 päeva järjest.

Lääne-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliinik võib patsiendi hooldusravil viibimise aega lühendada vastavalt Eesti Haigekassa rahastamise võimalustele. Sellest informeeritakse patsiente haiglasse saabudes alati ette.

Hetkel pakume patsientidele Eesti Haigekassa poolt rahastatavat iseseisva õendusabi teenust maksimaalselt 20 kalendripäeva ulatuses.

Võimalus on kasutada ka tasulist hooldusabiteenust, mis maksab 32€ (1 ööpäev).
E-post: hooldusravi@keskhaigla.ee


Teraapiakoera külastused

Juunis 2016 alustas hooldusravikliinik koostööd Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga. Regulaarseid teraapiakoera külastusi hakkavad koos kliiniku õendusjuhi Mare Leppikuga läbi viima EATKÜ vabatahtlik koerajuht Triin Vokk oma teraapiakoeraga, kelleks on emane Welshi terjer Suzi (ID-kood Est2015045). Külastuste eesmärk on tuua hooldusravikliinikusse rõõmu ja pakkuda patsientidele võimalust kogeda hellust ja lähedust koeraga suhtlemisel.
Suzi on läbinud teraapiakoerte eksami ja tal on tegutsemist lubav litsents.

labor

P7360052

 


ÕENDUSHAIGLA | Õismäe tee 179 | Telefon 650 5226