Otsing

ISESEISEV STATSIONAARNE ÕENDUSABI

Iseseisev statsionaarne õendusabi on mõeldud püsiva tervisekahjustuse ja funktsionaalsete häiretega inimestele, kes vajavad pidevat või perioodilist õendusabi. Oluliseks peame meeskonnatööd, kuhu on kaasatud patsient ja tema lähedased. Kõik meie patsiendid on ööpäevaringse hoole ja järelevalve all, tagades sellega parima võimaliku teenuse. Õendusabiteenuse eesmärk ongi patsiendi parima võimaliku elukvaliteedi ja toimetuleku saavutamine ja säilitamine.

 

SAATEKIRJA VORMI ISESEISVALE STATSIONAARSELE ÕENDUSABILE LEIATE SIIT: Saatekiri iseseisvale statsionaasele õendusabile

 

Saatekiri

Patsienti õendusabiteenusele suunates peab olemas olema kõige rohkem kahe nädala taguse perearstivisiidi kirjeldus koos patsiendi üldseisundi, üldfüüsilise ja vaimse võimekuse kirjeldusega. Samuti peab kirjas olema abivahendite vajadus, viimaste uuringute ja vereanalüüside tulemused ning haavandite kirjeldus. Üle kolme kuu uurimata patsiente ei ole meil võimalik hospitaliseerida.
 

Nõuetekohase saatekirja kohta saate rohkem lugeda Sotsiaalministeeriumi määrusest nr 56, § 32.1.

 

Hinnad

Iseseisva statsionaarse õendusabi patsientide omaosalus Eesti Haigekassa finantseerimise puhul on 15% Eesti Haigekassa hinnakirja hinnast ehk 11,03 € (1 ööpäev). Eesti Haigekassa kaasfinantseerimisel kehtib patsiendi kohta osakonnas viibimise piirmäär, mis tähendab, et maksimaalne ravil viibimise periood patsiendi kohta on kuni 21 päeva järjest.

Lääne-Tallinna Keskhaigla õendusabikliinik võib patsiendi õendusabiteenusel viibimise aega lühendada vastavalt Eesti Haigekassa rahastamise võimalustele. Sellest informeeritakse patsiente haiglasse saabudes alati ette.

 

Vabade kohtade olemasolul on lühiajaliselt võimalik kasutada ka tasulist hooldusabiteenust, mis maksab 32€ (1 ööpäev).
 

E-post: oendusabi@keskhaigla.ee


Teraapiakoera külastused

Juunis 2016 alustas õendusabikliinik koostööd Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühinguga. Regulaarseid teraapiakoera külastusi viivad läbi EATKÜ vabatahtlik koerajuht oma teraapiakoeraga. Külastuste eesmärk on tuua õendusabikliinikusse rõõmu ja pakkuda patsientidele võimalust kogeda hellust ja lähedust koeraga suhtlemisel.
Kliinikut külastavad teraapiakoerad on läbinud teraapiakoerte eksami ja neil on tegutsemist lubav litsents.

P7360052

 


ISESEISEV STATSIONAARNE ÕENDUSABI | Õismäe tee 179 | Telefon 650 5226