Otsing

ENAMPAKKUMINE PELGULINNA HAIGLA VÕÕRANDAMISEKS

Lääne-Tallinna Keskhaigla korraldab enampakkumise
aadressil Sõle 16 asuva kinnistu osaliseks võõrandamiseks.
Kinnistul asub Pelgulinna haigla hoone.

NB! Enampakkumine lõppes 15.11.2017.

Enampakkumisel olev kinnistu (suurusega 12 355 m2) asub Põhja-Tallinna linnaosa lõunapoolses osas – Pelgulinnas Sõle tänava ääres. Ala piirneb loodest ja edelast tänava maa-alaga, põhjast sotsiaalmaaga, kirdest väiksemat tüüpi korruselamutega ning kagust ärihoonetega. Ala asub südalinnast ca 2-3 km kaugusel, asudes Pelgulinna miljööväärtusliku hoonestusala korterelamute/aedlinna vabaplaneeringuliste korterelamute ja suuremastaabiliste ühiskondlike ja ärihoonete vahelisel alal. Võõrandataval kinnistul, mis kuulub Lääne-Tallinna Keskhaiglale asub üks haiglahoone, mis on aktiivses kasutuses. 1970-ndatel ehitatud 4. korruseline hoone (kõrgus 19 m) paikneb Sõle tänava ääres.

 
Lääne-Tallinna Keskhaiglale kuuluv kinnistu (aadressil Sõle 16) suurusega 37600 m² (78408:803:0046) jaotatakse detailplaneeringu järgi kruntideks, millest kuulub antud enampakkumisega võõrandamisele üks osa (POS 1), millel asub praegune Pelgulinna haigla hoone ja mille suurus on 12 355 m2.

 
Hetkel on kruntide jaotus Maa-ametis menetluses, kuid omandi üleminemise hetkeks (mis juhtub prognoositavalt 2017. aasta lõpuks) on see protsess lõpetatud ja müügil olev kinnistu on registreeritud iseseisva katastriüksusena kinnistusraamatus.

 

pelgulinna haigla_600pxl


PÕHITINGIMUSED:
 
Alghind: 2,6 miljonit eurot
Tagatisraha suurus: 130 000 eurot
 
Kinnisasja uus omanik peab omama eriarstiabi osutamise tegevusluba ning tagama, et hoones osutatakse tervishoiuteenust minimaalselt järgmise kümne aasta jooksul vähemalt 2/3 osas hoone kasulikust pinnast.
 
 
DOKUMENDID:
 

 • Tallinna Linnavalitsuse korraldus müügi kohta
 • Võlaõiguslik leping (kohapeal tutvumiseks; soovi korral saab koopia allkirja vastu)
 • Tallinna linnaga sõlmitud haldusleping teede ehitamise kohustuse osas (kohapeal tutvumiseks; soovi korral saab koopia allkirja vastu)
 • Nimekiri hoone rentnikest (kohapeal tutvumiseks; soovi korral saab koopia allkirja vastu)
 • Pakkumuse esitamise vorm
 • Väljavõte detailplaneeringu seletuskirjast
 • Sõle 16 kinnistu põhijoonis (koostatud 09.12.2015)
 • Sõle tn 16 // Härjapea tn 27 ja Härjapea tn 27e kinnistute detailplaneering
 •  
  NB! Dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti ajavahemikul 25.10.2017 kuni 14.11.2017 kell 9.00-16.00 aadressil Paldiski mnt 68 (E-korpus 4. korrus, administratsioon).
  15.11.2017 saab dokumentidega tutvuda kell 9.00-14.00.

   
   
  INFO PAKKUMISE KORRALDUSE KOHTA:
   

 • Pakkumus peab sisaldama täidetud ja allkirjastatud „pakkumise esitamise vormi“ (saab alla laadida dokumentide nimekirjast) koos vormil märgitud lisadega.
 • Pakkumuse tagatisraha palume kanda AS Lääne-Tallinna Keskhaigla arvelduskontole EE081010220022881019, mis peab olema laekunud hiljemalt 15.11.2017 kell 15.00. Ülekandel palume märkida selgituste lahtrisse tekst „Sõle 16 enampakkumine“.
 • Pakkumused esitada suletud ümbrikus (lisada märge „Sõle 16 enampakkumine“) hiljemalt 15.11.2017 kell 15.00 Lääne-Tallinna Keskhaigla kantseleisse, Paldiski mnt 68 (E-korpus 4. korrus, administratsioon).
 • Pakkumused avatakse 16.11.2017 kell 12.00 Paldiski mnt 68 (E-korpus 4. korrus, administratsioon) ja avamisel võivad osaleda kõik pakkumuse esitanud isikud.
 • Enampakkumise võitjaks osutub kõrgeima hinnaga pakkumuse teinud pakkuja, kelle pakkumus vastab kõikidele eespool kirjeldatud enampakkumise nõuetele ja tingimustele.
 • Kui võrdse kõrgeima pakkumuse on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel kolme tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus.
 •  
   

  VÕÕRANDAMISE TINGIMUSED:
   
  1. võõrandamine toimub avaliku kirjaliku enampakkumise teel alghinnaga 2,6 miljonit eurot;
  2. moodustatava kinnisasja uus omanik peab omama eriarstiabi osutamise tegevusluba ning tagama, et hoones osutatakse minimaalselt järgmise kümne aasta jooksul vähemalt 2/3 osas hoone kasulikust pinnast tervishoiuteenust;
  3. enampakkumise võitja võtab üle kõik hoone üürilepingud koos lepinguliste kohustustega;
  4. enampakkumise võitja võimaldab aktsiaseltsil viibida hoones üürnikuna edasi AS Lääne-Tallinna Keskhaiglale sobilikes ruumides kuni 01.06.2022 või kuni Kopli Tervisekeskuse (Sõle 63) valmimiseni; keskmine ruutmeetri hind ei tohi olla suurem kui 3 €/m2 ilma käibemaksuta, millele lisanduvad mõõdetavad kommunaalkulud (vesi, küte, elekter jne); üüriruutmeetrite täpne vajadus lepitakse enampakkumise võitjaga kokku;
  5. enampakkumise tagatistasu on 5% alghinnast;
  6. enampakkumise võitja kohustub üle võtma Tallinna linna ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla vahel 16. augustil 2016 sõlmitud ja 1. juunil 2017 muudetud halduslepinguga nr TKA119 AS Lääne-Tallinna Keskhaiglale pandud kohustused krundi Pos 1 osas;
  7. enampakkumise võitjaks osutub kõrgeima hinnaga pakkumise teinud pakkuja, mis vastab kõikidele eelkirjeldatud enampakkumise nõuetele ja tingimustele.

   
  Täiendavad küsimused palume esitada aadressile keskhaigla@keskhaigla.ee