Otsing

Algab rahulolu-uuring statsionaarsete patsientide seas

Algab rahulolu-uuring statsionaarsete patsientide seas
0 mai 3, 2019

29.04.2019.

Täna algab Lääne-Tallinna Keskhaiglas iga-aastane patsientide rahuloluküsitlus, sel korral on keskmes statsionaarsed ehk haiglaravil viibivad patsiendid.

Patsientide rahuloluküsitlusi viiakse läbi üle aasta: ühel aastal uuritakse statsionaarsete patsientide rahulolu ning järgmisel küsitletakse ambulatoorseid patsiente.

Küsitlus viiakse läbi kõikides haiglavõrgu arengukava (HVA) haiglates ühtse ankeedi alusel, mis on koostatud Eesti haiglate kvaliteedispetsialistide töörühma koostöös ja on mõeldud kasutamiseks kõigis HVA haiglates. Ankeet on saadaval nii eesti kui vene keeles. Küsitlus kestab mai lõpuni.

Küsitlusele vastamine on vabatahtlik ja anonüümne.

Juhul, kui patsient oma terviseseisundist tulenevalt ei saa ise ankeeti täita, kuid on nõus siiski küsimustele vastama, võib ankeedi täita õde patsiendi ütluste alusel. Juhul, kui patsiendiga on haiglas kaasas hooldaja (nt lapsevanem), siis täidab ankeedi hooldaja.

Rahuloluküsitluse vastustest saadav tagasiside aitab meil vastata senisest veelgi paremini patsientide ootustele. Täname kõiki, kes on valmis küsitlusele vastama. Teie tagasiside on meile väga oluline!

Posted in Uudised