Otsing

EESTI HAIGEKASSA POOLT TASUSTATUD HAMBARAVITEENUSED

Eesti kodanikest alla 19-aastaste patsientide ravi eest tasub Eesti Haigekassa. Lisaks tasub haigekassa ravi ühe aasta jooksul pärast 19-aastaseks saamist, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist.
 

Täiskasvanutel on õigus saada hambaravi vältimatu abi korras, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatu abi vajaduse otsustab arst. Kui inimesel on Euroopa ravikindlustus, siis tasub selle vältimatu abi Eesti Haigekassa. Kindlustamata Eesti kodanike vältimatu abi tasutakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

 

HAMBARAVIHÜVITIS

 

19,18€  üks kord aastas hambaravihüvitist saavad Eesti Haigekassast taotleda isikud, kellele on määratud riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel töövõimetus- või vanaduspension, ning üle 63-aastased isikud.

 

28,77€ hambaravihüvitist saavad Eesti Haigekassast taotleda rasedad ja alla üheaastase lapse emad üks kord aastas ning isikud, kellele on osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust. Täpseid tingimusi ja taotlemise korda vaata SIIT.

 

255,65€ hüvitis hambaproteeside eest tasumiseks on määratud töövõimetus- või vanaduspensionil ja üle 63-aastastele kindlustatud isikutele üks kord kolme aasta jooksul. Patsiendi sooviavalduse alusel saab hambaproteesihüvitist taotleda meie asutuse kaudu.

 

NB! Alates 01.07.2017 hambaravihüvitis suureneb ning hambaravihüvitis kehtestatakse ka ravikindlustatud täiskasvanutele. Lisainfo SIIT.

labor